Læsemateriale

I de første skoleår skal eleven lære sig en ordafkodning, der er sikker, flydende og automatisk.

Bogstavernes navn, form og lyd skal først på plads. Dernæst kommer lydrette ord på to, tre og fire bogstaver.

I det videre forløb skal eleven opnå en tilstrækkelig rutine i at bruge de strategier, han har lært på ét læsetrin, inden han med succes kan gå videre til det næste trin.

Efterhånden stilles der i stigende grad krav om, at eleven ikke kun mekanisk kan læse tekster - han bliver også nødt til at tænke over teksterne og til at sammenholde oplysninger forskellige steder fra, så forståelsen sikres

Bøger til 0. klasse
Bøger til 1. klasse
Bøger til 2. klasse
Bøger til 3. klasse
Bøger til 4. klasse
Bøger til 5. klasse

DU KA' LÆSE OG FORSTÅ

DU KA’ læse og forstå er en række små bøger, som støtter eleven i sin læseudvikling frem mod at blive en hurtig, sikker og flydende læser. Sværhedsgraden er svagt stigende fra bog til bog.

Serien DU KA' læse og forstå består af 10 hæfter fra 1. til 5. klasse. 

           
       
   

LYDMUREN

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Den helt nye serie, Lydmuren, tager hånd om læsevanskeligheder helt fra starten, og giver de yngste elever en varm velkomst til læsningens verden.

Serien Lydmuren består af 2 hæfter og en lærervejledning til 0. klasse.

 
                
       
 

LÆR OG LÆS

Børn og voksne, for hvem læseindlæringen volder problemer, har ofte brug for et grundigt og systematisk gennemarbejdet undervisningsmateriale.

Serien LÆR og LÆS består af 3 hæfter fra 0. til 3. klasse.

   
       
       
 

SABELKATTEN

Tanken bag Sabelkatten er, at der arbejdes med ord, der enten er helt lydrette eller tæt på lydrette.

Serien Sabelkatten består af 9 hæfter fra 0. til 3. klasse.

 
        
         
 

GALAKSEN

For effektivt at kunne læse og forstå tekst er det nødvendigt at opbygge et stort lager af parate ordbilleder, som lynhurtigt kan genkendes.

Serien Galaksen består af 3 hæfter og en kopimappe fra 0. til 3. klasse.

   
         
       
Novagraf A/S