Om Jela 

Noget af det mest frustrerende man kommer ud for som dansklærer er fornemmelsen af, at man risikerer “at tabe nogle elever på gulvet” – fordi de ikke kan knække læsekoden. Der kan være mange gode grunde til, at en elev har svært ved at læse. Ordblindhed er blot en af dem.

Manglende læsefærdigheder forringer vores evne til at tilegne os ny viden i mange fag. Derfor er det vigtigt at få alle med – og det er muligt.

Udfordringen kan være at finde overskud, værktøjer og tid til at fokusere på en stor indsats for de svageste elever i klassen – både i specialklasserne og især i den helt almindelige danskklasse – hvor niveauforskellene kan være store.

Jeg har brugt en stor del af mit arbejdsliv på at hjælpe de elever, der har sværest ved at læse og stave. Undervejs i den proces har jeg set de overlevelsesstrategier, som de svageste læsere udvikler for at klare sig i hverdagen. Eksempelvis udenadslære af få vigtige ord, gæt ud fra alt for få informationer og lignende.

Disse teknikker kan på kort sigt hjælpe eleverne gennem en skoledag uden alt for synlige nederlag, men på lang sigt modarbejder de udviklingen mod en effektiv læseudvikling.

Den rigtige indlæring begynder først der, hvor gætterierne stopper. Den starter lige der, hvor eleverne begynder at høste deres første sejre – der hvor de føler, at de virkelig kan komme til at knække læsningens kode.

Min holdning er, at næsten alle elever kan lære at læse. Den bygger på mange års erfaring som
underviser og som udvikler af undervisningsmaterialer til opgaven. Målsætningen har altid været:

Vi skal have alle med – og det er muligt!

Hvis du kan nikke genkendende til noget af ovenstående – tror jeg, at du vil finde både Sabelkatten og Stave-Stafetten interessant. For et meget beskedent beløb, giver de et rigtigt godt værktøj til dig, der skal lave differentieret læse- og staveundervisning i indskoling og på mellemtrinnet.


God fornøjelse
Jens Porsborg,
Forlaget Jela

 

Jens Porsborg 

Om Jens Porsborg

  • Har udover sin lærereksamen en speciallæreruddannelse

  • Har gennem mange år undervist i 1-7 klasse 

  • Har undervist voksne ordblinde i AOF

  • Har 25 års erfaring med udvikling og udgivelse af undervisningsmaterialer 

  • Har fået mange undervisningsmaterialer udgivet gennem Special-pædagogisk forlag

  • Startede for få år siden Forlaget Jela, der udgiver prisbillige bøger til differentieret læse- og staveundervisning i indskolingen og på mellemtrinet

  • Har udviklet Sabelkatten, Stave-Stafetten, Ballonskibet, Trylle-staven og flere andre undervisningsmaterialer

 

Om undervisningsmaterialet

Specialforlaget Jela har med sine gennemarbejdede materialer, gjort det både sjovere og nemmere at lære at læse og stave.

Materialerne er systematisk og målrettet opbygget. De tilbyder en grundig og trinvis undervisning, som har vist sig effektiv - også for de elever, for hvem læselæringen ikke lykkedes i første forsøg.

Med forlagets materialer kan læreren "tage eleven i hånden" og vise ham en farbar vej frem mod at lære at læse og stave, så også han kommer til at opleve læseglæde og skrivelyst.

 

 

 

Novagraf A/S